Kontakt

Ładne obrazki i wyniosłe słowa nigdy nie są gwarantem udanej współpracy czy skuteczności świadczonych usług. Dlatego zapraszamy Ciebie na pyszną kawę, przy której omówimy naszą współpracę i sposób w jaki możemy ożywić Twój brand.

Poznaj nas i przekonaj się na własnej skórze

Cartis Group Sp. z o. o. sp. k.
90-562 Łódź,  Łąkowa 7b

Biuro handlowe:
90-557 Łódź, ul. A. Struga 78
e-mail: biuro@cartis.pl, +48 601 985 557

Firma Cartis Group Sp. z o.o. sp. k., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367109, posługująca się numerem NIP:727-27-69-379.