Kontakt

Ładne obrazki i wyniosłe słowa nigdy nie są gwarantem udanej współpracy czy skuteczności świadczonych usług. Dlatego zapraszamy Ciebie na pyszną kawę, przy której omówimy naszą współpracę i sposób w jaki możemy ożywić Twój brand.

Poznaj nas i przekonaj się na własnej skórze

 


Przedsiębiorca uzyskał  subwencję finansową w ramach programu rządowego
„Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”
udzieloną przez PFR S. A.


Cartis Group Sp. z o. o. sp. k.

Mikołaja Kopernika 72 lok. 173, 90-553 Łódź

e-mail: biuro@cartis.pl,

+48 601 985 557

Firma Cartis Group Sp. z o.o. sp. k., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367109, posługująca się numerem NIP:727-27-69-379.